Ước mơ và chiêm bái xứ Phật

Đăng lúc: 26-05-2013 03:02:03 PM - Đã xem: 223 - Phản hồi: 0

Ni Sư Giác Liên - ở Ấn Độ

ƯỚC MƠ VÀ CHIÊM BÁI XỨ PHẬT (Nhân duyên gặp Hòa Thượng Huyền Diệu)

Đạo ca

Đăng lúc: 20-05-2013 10:19:55 PM - Đã xem: 231 - Phản hồi: 0

Đạo ca - Đường về Xứ Ấn - CD2

Đạo Ca - Đường Về Xứ Ấn - CD2

Nhạc Đường về Xứ Ấn

Đăng lúc: 19-04-2013 10:22:34 PM - Đã xem: 266 - Phản hồi: 0

Nhạc không lời - Đường về xứ Ấn

Đường về xứ ấn

Cung Tử Tìm Cha

Đăng lúc: 14-07-2013 11:31:53 PM - Đã xem: 176 - Phản hồi: 0

Cung Tử Tìm Cha

Cung Tử Tìm Cha - Mô tả kinh Pháp Hoa phẩm tín giải - Hồi Ức Đạo Ca

Vọng Cổ Bồ Đề Rơi

Đăng lúc: 01-07-2013 11:43:47 PM - Đã xem: 180 - Phản hồi: 0

vong co bo de roi

Vọng Cổ Bồ Đề Rơi - Kinh cúng dường Thầy bổn sư: Ni Sư - Trưởng Huỳnh Liên - Hồi Ức Đạo Ca

Niệm Phật

Đăng lúc: 11-05-2013 12:24:29 AM - Đã xem: 222 - Phản hồi: 0

Niệm Phật

Niệm Phật

Xứ Ấn

Đăng lúc: 12-05-2013 04:29:38 PM - Đã xem: 203 - Phản hồi: 0

Ni Sư Giác Liên - ở Ấn Độ

Ni Sư Giác Liên ở Ấn Độ

Phỏng Vấn - Ni Sư Giác Liên

Đăng lúc: 19-08-2013 11:43:13 PM - Đã xem: 375 - Phản hồi: 0

Ni Sư Giác Liên

Đài Truyền Thanh ORLANDO 1580 AM FLORIDA USA - Phỏng vấn Ni Sư Giác Liên

THƠ (4)

Đăng lúc: 26-08-2014 12:06:01 AM - Đã xem: 40 - Phản hồi: 0

Ni Sư Giác Liên

THƠ THẤP SÁNG ĐÈN CHƠN LÝ

THƠ (3p2)

Đăng lúc: 26-08-2014 01:52:11 PM - Đã xem: 46 - Phản hồi: 0

Ni Sư Giác Liên

THƠ - BỜ GIẢI THOÁT