Tin mới

Ý nghĩa lá cờ của Phật giáo

Bạn có thể nhìn thấy lá cờ Phật giáo 5 màu tại khắp các chùa chiền trên toàn thế giới. Thậm chí, đôi khi lá cờ này được tách ra thành nhiều lá cờ đơn...